Elektronická kniha jázd

Každoročne najazdí priemerný podnikateľ alebo živnostník tisícky kilometrov. Podľa slovenskej legislatívy, najmä zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, je každý podnikateľ povinný zaznamenávať a následne podrobne vykazovať svoje pracovné cesty a komplexné využívanie vozidla a čerpanie pohonných hmôt. Berúc do úvahy fakt, že od roku 2019 je na Slovensku viac ako 595 371 aktívnych malých a stredných podnikov, sa jedná o komplexnú administratívnu záťaž. V časoch, kedy medziročný nárast mikropodnikov s 0 až 9 zamestnancami predstavuje v priemere 6,5 %, je vhodné zmierňovať byrokratické zaťaženie a vyjsť v ústrety podnikateľskému prostrediu.

Aplikácia e-kniha Jázd preto predstavuje podnikateľský nástroj 21. storočia. E-Kniha jázd poskytuje podnikateľom a živnostníkom flexibilitu vo forme webového rozhrania a doplnkovej aplikácie pre mobilné telefóny aj tablety. Umožňuje tým spoľahlivé evidovanie pre potreby legislatívnej povinnosti kedykoľvek a kdekoľvek. Bez zbytočných technických zásahov do automobilov, akými sú napríklad GPS zariadenia. Online synchronizácia dát prináša spoľahlivosť a okamžitý prehľad o vykonaných jazdách a stave vozového parku, ktorý ocenia živnostníci, drobní podnikatelia, ako aj malé a stredné firmy.

Aplikácia prehľadným a zrozumiteľným spôsobom ponúka pomocnú ruku podnikateľom a drobným živnostníkom. Samozrejmosťou je generátor knihy jázd v komfortnej a prehľadnej forme .pdf alebo.csv. pre účely účtovníctva. Zaregistrovaný podnikateľský subjekt má možnosť komplexnej a prehľadnej evidencie svojich biznis partnerov s prehľadným napojením na Obchodný register SR a automatického doťahovania potrebných informácií. Samozrejmosťou je celková evidencia vozového parku vrátane smart evidencie s databázami emisných a technických kontrol. Obrovskou výhodou je rozhranie mobilných aplikácií, ktoré umožňuje priame logovanie jazdy a čerpania pohonných hmôt. Priama integrácia s Google Maps zabezpečuje aj automatické výpočty vzdialeností podľa polohy auta a cieľových destinácií, týmto je živnostníkovi umožnené aj dodatočné a rýchle zaznamenávanie jazdy.

ZJEDNODUŠTE SI EVIDENCIU JÁZD EŠTE DNES!
Začnite zadarmo